SEALER – Sơn lót kiềm nội thất đặc biệt

Sơn lót kiềm nội thất SEALER: Là loại sơn lót kháng kiềm đặc biêt. Chuyên sử dụng sơn lót cho bề mặt nội thất. Sản phẩm dễ dàng thi công, che lấp khe nứt, kháng kiềm và chống ẩm mốc hiệu quả

Danh mục: